Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning VRD00 B 2796 en 2797

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

VRD00 B 2796 en 2797: Realiseren 2 woningen (ontvangen 31 januari 2023; zaaknummer 2023-010918).

 

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven