Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een dak in de voortuin om de fietsen onder te parkeren aan Mexicohof 15 2622AE Delft

Mexicohof 15 2622AE Delft | het aanleggen van een dak in de voortuin om de fietsen onder te parkeren | 23-10-2023

Wilt u meer informatie ontvangen over de aangevraagde vergunning? U kunt de stukken opvragen bij Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14015 of via het formulier op www.delft.nl/contact.

Deze publicatie is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen over de aanvraag dan publiceren wij dat hier opnieuw. Pas dan kunt u eventueel bezwaar maken. Meer informatie daarover vindt u later bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven