Kennisgeving termijnverlenging aanvraag om omgevingsvergunning Heerlerweg 126, 6367 AG Voerendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Heerlerweg 126, 6367 AG Voerendaal: Bouwen carport (ontvangen 12 november 2022, zaaknummer 2022-063013).

 

Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen het verlengen van de beslistermijn geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.

 

Naar boven