Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juli 2023

 

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023 vast te stellen.

Artikel I  

In onderdeel III (Gebiedsomschrijvingen) van de Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 komt lid 8 als volgt te luiden:

 

  • x. Het gebied begrensd door de Helperzoom, de Bloemersmaborg, de Kooiweg, de Helperzoom, de Goeman Borgesiuslaan, de middellijn van de Verlengde Hereweg tot het kruispunt met de Helper Brink en de Helper Brink (exclusief de parkeerplaatsen en percelen aan dit weggedeelte m.u.v. het perceel met perceelnummer HMN02M 06634G0000).

Artikel II  

In onderdeel I (Tarief voor het parkeren) van de Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 komt als volgt te luiden:

 

8.

Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende wijken:

 

Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Oosterparkbuurt, Zeeheldenbuurt, Schildersbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, Korrewegbuurt, De Hoogte.

 

€ 2,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

23.

Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur in de navolgende gebieden: Helpman-West, Helpman, Coendersborg, Paddepoel, de Wijert-Noord, Corpus den Hoorn, Stadspark, Hoornse Meer, Omgeving Martini Ziekenhuis, Omgeving Regattaweg, de Suikerzijde en Stadshavens:

 

€ 2,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

Artikel III  

Inwerkingtreding

Deze wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023 treedt in werking op 1 januari 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 oktober 2023.

De raad voornoemd,

De burgemeester,

Koen Schuiling

Griffier,

Josine Spier

Naar boven