Besluit tot wijziging van nadere regel subsidie innovatieregeling Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

• gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

• gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht.

Overwegende dat:

• De beschikbaar gestelde subsidie voor de innovatieregeling van Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is niet volledig benut, en gezien de krapte op de arbeidsmarkt is specifieke ondersteuning noodzakelijk.

Besluiten de Nadere regel subsidie Innovatieregeling Arbeidsmarktregio Midden- Utrecht gemeente Utrecht als volgt te wijzigen:

Artikel I

In artikel 7, Indieningstermijn subsidieaanvraag, wordt ‘1 april 2023’ in het tweede lid vervangen door ‘15 november 2023’.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 24 oktober 2023

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Naar boven