Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Kozijnen verwijderen waar asbest platen in zit, Gershwinlaan 13 2625NA Delft

Gershwinlaan 13 2625NA Delft, Kozijnen verwijderen waar asbest platen in zit, 8107617, 16-10-2023

De aanvrager heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingetrokken. Tegen het intrekken van een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven