Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning regulier, Koelhorst 27 Ede, het kappen van 1 loofboom en 1 conifeer.

Datum verlenging 17 oktober 2023

Zaaknummer 2023W1788

De behandeling van deze aanvraag kost meer tijd. Om deze reden wordt de beslistermijn voor deze aanvraag met zes weken verlengd.

Naar boven