Aanvraag omgevingsvergunning, het nieuwbouwen van een woning , Koedrift 3a 7955PS IJhorst, [SHT02C03870] Staphorst C 3870

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z/STH22/016231

Ingekomen: 22-12-2022

Locatie: Koedrift 3a 7955PS IJhorst, [SHT02C03870] Staphorst C 3870

Projectomschrijving: het nieuwbouwen van een woning

De aanvraag is in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Naar boven