Toestemming voor het plaatsen van een container aan Gedempte Nieuwesloot 11-13 te Alkmaar

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Verleende vergunning gebruik openbare weg

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende vergunning gebruik openbare weg hebben verleend:

Gedempte Nieuwesloot 11-13 Alkmaar: plaatsen van een container

Zaaknummer: 0000455414

Niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken. Op onze website kunt u lezen hoe u online of per post uw bezwaar kunt indienen. Uw bezwaarschrift moet vóór 07 maart 2023 zijn ontvangen.

Naar boven