Rectificatie: Openbare kennisgeving: Aanvragen van een kiezerspas

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat de oorspronkelijke publicatie tekstueel onjuist is. De oorspronkelijke publicatie is op 5 oktober 2023 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2023, 425327.]

De burgemeester van de gemeente Echt-Susteren, de heer dr. J.W.M.M.J. Hessels, maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op woensdag 22 november 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 • A.

  SCHRIFTELIJK VERZOEK

  • 1.

   Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.

  • 2.

   Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op 17 november 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.

  • 3.

   Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming deel te nemen.

  • 4.

   Als het verzoek is goedgekeurd, dan wordt uw stempas omgezet in een kiezerspas. Met de kiezerspas kunt u in heel Nederland uw stem uitbrengen.

 • B.

  MONDELING VERZOEK

  • 1.

   De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, maar uiterlijk op dinsdag 21 november 2023 voor 12.00 uur de stempas te overleggen bij de gemeente van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.

  • 2.

   Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming deel te nemen.

  • 3.

   Als het verzoek is goedgekeurd, dan wordt uw stempas omgezet in een kiezerspas. Met de kiezerspas kunt u in heel Nederland uw stem uitbrengen.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

Nadere informatie wordt verstrekt door het cluster verkiezingen van het team Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente.

Echt, oktober 2023

De burgemeester voornoemd,

dr. J.W.M.M.J. Hessels

Naar boven