Openbare kennisgeving: aanvragen vervangende stempas

De burgemeester van de gemeente Echt-Susteren, de heer dr. J.W.M.M.J. Hessels, maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op woensdag 22 november 2023 het voor de kiezers mogelijk is om een vervangende stempas aan te vragen.

 • A.

  Schriftelijke aanvraag

  • 1.

   Bij de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om een vervangende stempas aan te vragen.

  • 2.

   Het verzoekschrift moet uiterlijk op 17 november 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.

  • 3.

   Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming deel te nemen.

 • B.

  Mondelinge aanvraag

  • 1.

   De kiezer dient zich hiervoor uiterlijk op dinsdag 21 november 2023 voor 12.00 uur in persoon te melden bij de gemeente van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.

  • 2.

   Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming deel te nemen.

Nadere informatie wordt verstrekt door het cluster verkiezingen van het team Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente.

Echt, oktober 2023

De burgemeester voornoemd,

dr. J.W.M.M.J. Hessels

Naar boven