Publicatie aanvraag omgevingsvergunning Ida Gerhardtlaan 58, 3906 EW Veenendaal te Veenendaal

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Ida Gerhardtlaan 58, 3906 EW Veenendaal

De gemeente Veenendaal heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is op 27-01-2023 aangevraagd voor het realiseren van een fietsenschuur voor de locatie Ida Gerhardtlaan 58, 3906 EW Veenendaal en is geregistreerd onder het nummer CLZ-00010010.

De aanvraag is in te zien bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis van Veenendaal. Het Omgevingsloket is alleen op afspraak bereikbaar. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u per email contact opnemen met de afdeling via omgevingsloket@veenendaal.nl. Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium geen bezwaar mogelijk.

Naar boven