Toestemming voor het bouwen van een tijdelijke noodwoning t.b.v. verbouwing hoofdgebouw aan Meerdijk 4 te Grootschermer

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1843KB4

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Meerdijk 4 Grootschermer: het bouwen van een tijdelijke noodwoning t.b.v. verbouwing hoofdgebouw.

Zaaknummer: 0000439422

Niet eens met dit besluit?

Wilt u een besluit inzien dan kan dit alleen op verzoek. Uw verzoek kunt u doen via onze website met vermelding van het zaaknummer en het adres van het dossier.

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken. Op onze website kunt u lezen hoe u online of per post uw bezwaar kunt indienen. Uw bezwaarschrift moet vóór 09 maart 2023 zijn ontvangen.

Naar boven