Aanvraag vergunning voor het starten van een kinderopvang op een locatie dat eerder als kinderopvang heeft gediend, met enkele aanpassingen binnen de locatie aan de Pijperring 1A, 2625EC Delft

Pijperring 1A, 2625EC Delft | het starten van een kinderopvang op een locatie dat eerder als kinderopvang heeft gediend, met enkele aanpassingen binnen de locatie | 02-10-2023

Wilt u meer informatie ontvangen over de aangevraagde vergunning? U kunt de stukken opvragen bij Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14015 of via het formulier op www.delft.nl/contact.

Deze publicatie is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen over de aanvraag dan publiceren wij dat hier opnieuw. Pas dan kunt u eventueel bezwaar maken. Meer informatie daarover vindt u later bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven