Wet Milieubeheer Melding activiteitenbesluit voor de locatie Parkstraat 10, 5388 HS Nistelrode

De Melding activiteitenbesluit voor het veranderen van een supermarkt

Gemeente Bernheze , 8 februari 2023

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden

Naar boven