Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat 26

Op 28 januari 2023 heeft gemeente Putten een aanvraag ontvangen voor het legaliseren van het plaatsen van een dakkapel (bouwen) op locatie Stationsstraat 26. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer W 23/026. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit:

  • Bouwen

Procedure

Tegen een binnengekomen aanvraag kan nog geen bezwaar worden ingediend. Dit is de kennisgeving van de binnenkomst van de aanvraag. Het plan wordt nog getoetst.

Inzien op afspraak

Om het plan in te zien kunt u contact opnemen met gemeente Putten via (0341) 359 611.

Naar boven