Besluit tot aanwijzing en benoeming (ondersteunend) personeel en stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezing in november 2023 in Weert

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

 

Gelet op artikelen E 3, E 4, N 5, Na 6 en J4 van de Kieswet,

 

Besluit het volgende:

 

 • 1.

  Alle ambtenaren in dienst van de gemeente Weert zijn in beginsel bevoegd om als ondersteunend personeel voor de verkiezingen en de centrale stemopneming op te treden.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Dienstverlening benoemt de andere personen, niet in dienst zijnde van de gemeente Weert, die als ondersteunend personeel bij de verkiezing en de centrale stemopneming worden ingezet.

 • 3.

  Het afdelingshoofd Dienstverlening wijst de ambtenaren en andere personen aan en bepaalt wie, waar, wanneer en in welke rol wordt ingezet als (reserve) ondersteunend personeel voor de centrale stemopneming (CSO).

 • 4.

  Het afdelingshoofd Dienstverlening wijst de stembureaus aan.

 • 5.

  Het afdelingshoofd Dienstverlening wijst de (plaatsvervangend) leden van de stembureaus aan en bepaalt in welke rol en in welk stembureau zij zitting zullen nemen. Dit kunnen zowel ambtenaren als ook andere personen, niet in dienst zijnde van de gemeente Weert, zijn.

 • 6.

  De volgende functies zijn onverenigbaar met het lidmaatschap van een stembureau bij iedere verkiezing in deze gemeente:

  • a.

   Een (schaduw-)lid van de gemeenteraad van deze gemeente.

  • b.

   Een lid van het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente.

  • c.

   Een lid van een commissie van deze gemeente.

  • d.

   Een lid van provinciale staten of gedeputeerde staten van de provincie waarbinnen deze gemeente valt.

Weert, 26 september 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

de burgemeester

R.J.H. Vlecken

de secretaris

H.M.J. van den Berg

Naar boven