Besluit tot instelling van het Gemeentelijk Stembureau voor de Tweede Kamerverkiezing in november 2023 in Weert

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

 

Gelet op artikelen E 7, E 8, N 1, Na 2 en P 1e van de Kieswet,

 

Besluit het volgende:

 

 • 1.

  In de gemeente Weert wordt met ingang van dit besluit bij de Tweede Kamerverkiezing van november 2023 de stembiljetten met een Centrale Stemopneming (CSO) geteld.

 • 2.

  Als leden van het Gemeentelijk Stembureau worden aangewezen:

   

  • a)

   Afdelingshoofd Dienstverlening

  • b)

   Projectleider Verkiezingen;

  • c)

   Overige leden projectteam Verkiezingen;

 • 3.

  Voor de Tweede Kamerverkiezing van november 2023 houdt het Gemeentelijk Stembureau haar openbare zitting voor de vaststelling van de uitslag van Weert op donderdag 23 november 2023 om 09:00 uur in De Poort van Limburg aan de Werthaboulevard 1 te Weert. Zo nodig wordt de centrale stemopneming na een schorsing voortgezet op vrijdag 24 november vanaf 09:00 uur op dezelfde locatie.

 • 4.

  Het zo nodig vaststellen van een gewijzigde of nieuwe versie van dit besluit bij de Tweede Kamerverkiezing van november 2023 is gemandateerd aan het Afdelingshoofd Dienstverlening

Weert, 26 september 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

de burgemeester

R.J.H. Vlecken

de secretaris

H.M.J. van den Berg

Naar boven