Verkiezingen

Centraal tellen

 

De burgemeester van Texel maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in november 2023 de verkiezingsuitslag vastgesteld wordt via de methode van centrale stemopneming.

 

Het centraal tellen van de stemmen gebeurt op donderdag 23 november 2023 om 09.00 uur in het Gemeentehuis. Dit is ook de locatie van het gemeentelijk stembureau. Het centraal tellen van de stemmen is openbaar.

 

Locatie : Gemeentehuis

Adres : Emmlaan 15

Postcode en plaats : 1791 AT Den Burg

Toegankelijkheid : voor iedereen toegankelijk

 

Den Burg, 29 september 2023

 

De burgemeester voornoemd,

de heer R.J. van der Zwaag

 

 

 

 

 

 

Naar boven