Verkiezingen

Stemmen bij volmacht

 

De burgemeester van Texel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen.

 

Er zijn twee vormen van volmacht:

 

Onderhandse volmacht

 • 1.

  de volmacht die u zelf kunt regelen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. U moet hierbij (een kopie van) uw identiteitsbewijs meegeven aan de persoon die voor u gaat stemmen.

 • 2.

  De gemachtigde moet binnen de gemeente Texel uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem.

 • 3.

  De gemachtigde mag in totaal maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.

   

Schriftelijke volmacht

Op het gemeentehuis en via onze website www.texel.nl/verkiezingen zijn formulieren verkrijgbaar om schriftelijk een volmacht aan te kunnen vragen.

 • 1.

  De volmachtgever en de gevolmachtigde moeten beiden kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 • 2.

  Het ingevulde en ondertekende formulier moet uiterlijk 17 november 2023 door de gemeente zijn ontvangen waar u op 9 oktober 2023 stond ingeschreven.

 • 3.

  Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag in totaal maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.

 • 4.

  De volmacht kan niet worden ingetrokken.

   

Heeft u vragen? Wij helpen graag. Neem contact op met team verkiezingen. Mail naar gemeente@texel.nl of bel naar 14 0222. U kunt ook kijken op www.texel.nl/verkiezingen

 

Den Burg, 29 september 2023

 

De burgemeester voornoemd,

de heer R.J. van der Zwaag

 

 

 

 

Naar boven