Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oosthaven 10 in Gouda

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 22 december 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het plaatsen van geïsoleerde wanden in een gemeentelijk monument ter plaatse van de Oosthaven 10 in Gouda. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2022325361. De aanvraag betreft:

  • bouwen

  • monument

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Gouda een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Naar boven