Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning 't Laantje 3 en 4 te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 27 januari 2023 een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van zeven bomen en hetmaken van een uitweg op de locatie 't Laantje 3 en 4 te Loosdrecht (zaaknummer Z.75563).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Kap

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 28 januari 2023 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven