Toestemming voor een carnavalsoptocht op maandag 20 februari 2023 in het centrum te Loon op Zand

Vergunning of ontheffing APV:

zaaknummer

aanvrager

Verleend

wanneer

Vergunning voor

waar

ZK22.07657

Stichting Theebuikenland

23-01-2023

maandag 20 februari 2023

Evenementenvergunning voor een carnavalsoptocht

Centrum Loon op Zand

Bezwaar: Bent u het niet eens met een besluit? U kunt hier bezwaar tegen maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van bekendmaking. Het bezwaarschrift schorst het besluit niet op. Is er sprake is van een spoedeisend belang? U kunt gelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Ter inzage

Voor het maken van een afspraak om de vergunning in te zien of om informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0416- 289 111.

Naar boven