Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Cannenburgerweg 16, 26 en 30 te 's-Graveland

De gemeente Wijdemeren heeft op 22 september 2023 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een hekwerk, poort en vlaggenmasten en verplaatsen reclame bord op de locatie Cannenburgerweg 16, 26 en 30 te 's-Graveland (zaaknummer Z.68308).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Reclame

  • Kap

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 23 september 2023 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven