Gemeente Castricum, verlenging beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning, Slingerpad 7 in Castricum (De Zanderij Zuid kavel 12), het bouwen van een woning, verzenddatum 15 september 2023 (Z23 131989)

Met dit bericht laten wij u weten dat de beslistermijn op deze aanvraag verlengt is

Tegen het besluit om de beslistermijn van deze aanvraag te verlengen kan geen bezwaar worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat op de aanvraag is besloten

 

Als wij een besluit nemen op de aanvraag publiceren wij een nieuw bericht

Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en eventueel bezwaar maken.

 

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

Dan adviseren wij om het plan met de aanvrager te bespreken. U kunt ook bij ons de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen.

 

Naar boven