Gemeente Molenlanden, ingediende aanvraag omgevingsvergunning Boezem 4 te Streefkerk, zaaknummer 1189422

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit:

Bouwen

Voor: het plaatsen van een hekwerk met een toegangspoort.

Locatie: Boezem 4 te Streefkerk

Datum ontvangst: 21 september 2023

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist. Voor meer informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met het vakteam Omgevingsvergunning via telefoonnummer: 088 75 15 000.

 

Naar boven