Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, het maken van een nieuwe uitweg, Boslust 16, 5131 BW Alphen

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat zij op 18-09-2023 een aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het maken van een nieuwe uitweg op het adres Boslust 16, 5131 BW Alphen (1044420).

Bezwaar

Een publicatie van de ontvangen aanvraag omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas zienswijze indienen of bezwaar maken als een besluit is genomen op een aanvraag. Dit besluit wordt ook gepubliceerd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze aanvraag? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van onze gemeente, telefoon 14 013.

Naar boven