Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Carnaval, op het Raadhuisplein en Tramstraat, 5388 GE Nistelrode.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het afsluiten van de Tramstraat (vanaf Lindestraat) en het Raadhuisplein in Nistelrode vanaf 15 februari tot 23 februari 2023, of zoveel langer of korter als nodig blijkt, voor alle verkeer behalve voetgangers.

Het besluit is verzonden op: 27 januari 2023

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 1 februari 2023

 

 

Naar boven