Rectificatie: Algemene plaatselijke verordening 2019 geconsolideerde versie na 4e wijziging

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat in artikel 2:29 wordt verwezen naar bijlage 1, echter is deze niet eerder integraal bekendgemaakt. De oorspronkelijke publicatie is op 1 mei 2023 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2019, 277520.]

 

Naar boven