Aanvraag vergunning voor het bouwen van een Vodafone antennemast nabij Peeleindseweg 5 te Beek en Donk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen:

Ingediende omgevingsvergunning

Locatie

Ingediend d.d.

Werkomschrijving

nabij de Peeleindseweg 5 te Beek en Donk

19 januari 2023

Het bouwen van een Vodafone antennemast

Tijdens de behandeling van aangevraagde omgevingsvergunningen kunnen nog geen bezwaren worden ingediend. Wel kunt u in deze fase zienswijzen indienen. Nadat de gevraagde vergunningen zijn verleend, kunnen bezwaren worden ingediend.

Naar boven