Aanvraag Omgevingsvergunning voor het kappen van negen bomen, Heulweg achter 80 te Kwintsheul

Burgemeester en wethouders van Westland maken bekend dat zij de volgende aanvraag Omgevingsvergunning hebben ontvangen op 11 september 2023

Dossiernummer: Z2023-00000676

Omschrijving: het kappen van negen bomen

Locatie: Heulweg achter 80 te Kwintsheul

Activiteit(en):

  • het kappen of vellen van houtopstand

Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Dat betekent dat u tegen deze aanvraag geen zienswijze naar voren kunt brengen, geen bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de voor gemeente Westland gebruikelijke wijze. In deze bekendmaking wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen open staat.

Vragen?

Heeft u een vraag neemt u dan contact met ons op. Dit kan per e-mail via omgevingsloket@gemeentewestland.nl of telefonisch via 14 0174.

Naar boven