Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rijskade 7, 2911CC Nieuwerkerk aan den IJssel

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 13 september 2023 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat over het verbouwen van de woning en het realiseren van een aanbouw op het perceel gelegen aan de Rijskade 7, 2911CC Nieuwerkerk aan den IJssel. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2023-00013053. De aanvraag gaat over:

  • het bouwen van een bouwwerk

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens gemeente Zuidplas een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

Naar boven