Tilburg, ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2023-03369 Amer 13 te Tilburg, vervangen van handelsreclame en plaatsen 2 nieuwe winkelwagenstallingen, 13 september 2023

 

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt gepubliceerd. Pas daarna kunt u een bezwaar of zienswijze indienen.

 

 

 

Kenmerk: - Z-HZ_WABO-2023-03369 - I - Amer 13 te Tilburg.docx

Naar boven