Verleend CLZ-00001957, Strontweek, Séburch te Workum

Burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân maakt bekend dat er op 01-09-2023 een evenementenvergunning is verleend:

voor het evenement Strontweek op 22 en 23 oktober 2023, een ontheffing artikel 35 Alcoholwet en waarbij de weg Séburch tijdelijk wordt afgesloten.

Voor het inzien van de vergunning kunt u contact opnemen met Team Vergunningen op het telefoonnummer +14 0515. De vergunning heeft als kenmerk CLZ-00001957.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar de burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de besluitdatum. In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam en adres;

• de datum;

• het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de redenen waarom u bezwaar maakt;

• uw handtekening.

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft mijn besluit geldig tot ik over uw bezwaar heb beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en een voorlopige uitspraak doet. Hieraan zijn kosten verbonden. Vraag dit na bij de rechtbank.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Naar boven