Aangevraagde omgevingsvergunning Dordtsestraatweg 61A - Dordtsestraatweg 61A t/m 87D

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Dordtsestraatweg 61A, 3083AD, versterken van de balkons (aanvraagdatum 12-09-2023, dossiernummer OMV.23.09.00125).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven