Aangevraagde omgevingsvergunning De Ruiting 4 in Esch

Registratienummer OLO-7967123

Aangevraagd op 15-09-2023:

  • De Ruiting 4 in Esch: het bouwen van een garage/berging

Aangevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit(en): Wabo - Bouwen en Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Informatie

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer (073) 553 11 11 of via e-mail: Info-Omgevingsrecht@MijnGemeenteDichtbij.nl

In dit stadium kunt u nog geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Nadat een omgevingsvergunning is verleend, is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.

Naar boven