Aangevraagde omgevingsvergunning Eendrachtsweg 64A - Eendrachtsweg 64-66

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Eendrachtsweg 64A, 3012LG, aanpassing ramen voorgevel, toevoeging dakterrassen, aanpassing achtergevel (aanvraagdatum 07-09-2023, dossiernummer OMV.23.09.00076).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven