Besluit op aanvraag: plaatsen van een container, Jan de Oudestraat Eindhoven

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op onderstaande aanvraag een besluit is genomen.

Zaaknummer: EHV-ZP2023-004053

Omschrijving: plaatsen van een container

Adres:

  • -

     

    Jan de Oudestraat Eindhoven

Soort aanvraag: Gebruik openbare ruimte, Container aan één woning

Besluit: Verleend

Besluitdatum: 15-09-2023

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, na 15-09-2023, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de sector Veiligheid, Juridische zaken en Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen.

U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Naar boven