Aangevraagde omgevingsvergunning Prinses Margrietlaan 75A - Prinses Margrietlaan 73-85

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Prinses Margrietlaan 75A, 3051AR, funderingsherstel - nieuw kozijn plaatsen (achtergevel) - bijbehorend bouwwerk bouwen (achtergevel) (aanvraagdatum 11-09-2023, dossiernummer OMV.23.09.00118).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven