Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning, WVG00 M 562, langs de N351 in gemeente Weststellingwerf

Op 26 januari 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een Omgevingsvergunning op de locatie WVG00 M 562, langs de N351 in gemeente Weststellingwerf. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000175. De aanvraag betreft:

het kappen van 1 boom

Inzage

Op dit moment kunt u de stukken nog niet inzien. Aanvragen kunnen worden ingezien wanneer de gemeente een besluit heeft genomen op de aanvraag. In dit stadium is het indienen van zienswijzen/bezwaar nog niet mogelijk.

Procedure

Wij behandelen de aanvraag volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Meer informatie vindt u op onze website (www.weststellingwerf.nl). Niet gevonden wat u zocht? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 140561 of info@weststellingwerf.nl.

Naar boven