Aanvraag omgevingsvergunning Duivendrechtsekade 55 1096AH Amsterdam

Adres: Duivendrechtsekade 55 1096AH Amsterdam

Omschrijving: Brandveilig gebruik en gelijkwaardigheid

Datum ontvangst: 28-08-2023

Zaaknummer: Z2023-O003994

OLO nummer: 8022631

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Naar boven