Reguliere omgevingsvergunning verleend Norgerweg 101 te Yde; het vergroten van een bijgebouw

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning verleend hebben.

Locatie : Norgerweg 101 te Yde

Omschrijving : het vergroten van een bijgebouw

Verzonden: 15 september 2023

Kenmerk : WABO-20230717

Rechtsmiddel: De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken. Deze start de dag na de verzenddatum . U kunt uw bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, postbus 5, 9480 AA Vries. U kunt tevens een voorlopige voorziening (schorsing) vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Naar boven