Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van grondgebonden zonnepanelen aan de Paasloërweg 33 in Paasloo

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2023-00009399

Ingekomen: 14-09-2023

Locatie: Paasloërweg 33, 8378JA Paasloo

Projectomschrijving: het plaatsen van grondgebonden zonnepanelen

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.steenwijkerland.nl/Inwoners/bouwen_en_wonen.

Naar boven