Gemeente Wassenaar - aangevraagde omgevingsvergunning: het kappen van bomen - Jagerslaan (noord) 29, Wassenaar - Z/23/079463

Zaaknummer: Z/23/079463

Ontvangstdatum: 10 september 2023

Aanvraag inzien

Gedurende twee weken na deze publicatie kunt u de aanvraag digitaal inzien via de website: www.wassenaar.nl/digitaalinzien. Voor vragen kunt u bellen met 14070.

Naar boven