Kennisgeving intrekking het plaatsen van terrasschermen Stationsplein 3, 1391GS Abcoude

De gemeente heeft op 5 juli 2023 het besluit genomen om de omgevingsvergunning in te trekken voor locatie Stationsplein 3, 1391GS Abcoude. De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer Z-2023-100237. De ingetrokken vergunning betreft:

  • het bouwen van een bouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640AG Mijdrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 5 juli 2023 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via info@odru.nl of telefoonnummer 088 – 022 50 00.

Naar boven