Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Eilandseweg 14a te Nederhorst den Berg

De gemeente heeft op 8 september 2023 een omgevingsvergunning verleend voorhet vervangen van een woonboot op de locatie Eilandseweg 14a te Nederhorst den Berg (zaaknummer Z.69136).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Het plan is niet gewijzigd t.o.v. het ontwerpbesluit.

Inzien stukken

U kunt het besluit en bijbehorende stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op Eilandseweg 14a te Nederhorst den Berg.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit bij de Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 14 september 2023 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nlmet vermelding van het zaaknummer.

Naar boven