Melding voor het plaatsen van een schaft-, materiaalcontainer, afvalcontainer en een dixi in de periode van 9 oktober tot en met 3 november 2023, op 3 parkeerplaatsen aan De Maat te Woudenberg

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:

8 september 2023:

Het plaatsen van een schaft-, materiaalcontainer, afvalcontainer en een dixi in de periode van 9 oktober tot en met 3 november 2023, op 3 parkeerplaatsen aan De Maat, Z.342363.

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tot 6 weken na verlening digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een bezwaar maken bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Naar boven