Gemeente Meierijstad - te verlenen - omgevingsvergunning - brandveilig gebruik van KC De Bunders - De Langedonk 1, 5467CV Veghel

De gemeente heeft op 13 september 2023 besloten om een aangevraagde omgevingsvergunning voor het adres De Langedonk 1, 5467CV Veghel te verlenen.

 

Gegevens aanvraag

 

Omschrijving: brandveilig gebruik van KC De Bunders

 

Locatie: De Langedonk 1, 5467CV Veghel

 

Zaaknummer: OV-2023-1378

 

In beroep gaan

 

U kunt de rechtbank Oost-Brabant tot uiterlijk 26-10-2023 laten weten dat u het niet mee eens bent met dit besluit. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als dit besluit tegen uw belangen ingaat en u:

• zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

• het niet eens bent met iets wat in het besluit anders is dan in het ontwerpbesluit;

• in alle redelijkheid niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Uw reactie aan de rechtbank heet een beroepschrift. Dit beroepschrift richt u (in tweevoud) aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend. U kunt ook digitaal in beroep gaan via www.rechtspraak.nl. Voor het in beroep gaan moet u een bedrag aan de rechtbank betalen. De rechtbank zal alle documenten die van belang zijn opvragen bij de gemeente.

 

Tot de hiervoor genoemde datum kunt u het besluit samen met de documenten die daar bij horen bekijken. Voor het bekijken van de documenten kunt u een afspraak maken met het werkatelier Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413.

 

Voorlopige voorziening indienen

 

Als er sprake is van spoed, bijvoorbeeld wanneer activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank Oost-Brabant vragen dit besluit tegen te houden voordat de rechtbank een beslissing heeft genomen over uw beroep. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Uw schriftelijke verzoek richt u aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoek ook digitaal indienen via www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek moet u een kopie meesturen van uw ingediende beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bedrag aan de rechtbank betalen. De rechtbank zal alle documenten die van belang zijn opvragen bij de gemeente. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening hoeft niet binnen een bepaalde tijd.

 

Vragen?

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie hierover ? Bel dan met werkatelier Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413.

Naar boven