ODRA Gemeente Arnhem - Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning, het legaliseren van een bestaande berging, Spijkerlaan 39 te Arnhem

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beslistermijn voor de volgende aanvraag voor een Omgevingsvergunning hebben verlengd.

 

Zaakid: ODRA23AB1182

Omschrijving: het legaliseren van een bestaande berging

Adres: Spijkerlaan 39 te Arnhem

Activiteiten: Bouwen (Art. 2.1 lid 1a Wabo)

Besluit: Verlenging beslistermijn

Datum ondertekening: 12-09-2023

Datum verzending: 12-09-2023

Naar boven