Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Horizon (I 4878) te Maassluis

Aanvragen om een omgevingsvergunning:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.

Locatie

Betreft

Soort

Horizon (I 4878)

3147

Bouwen woning

Bouwen

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voornemens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Naar boven